close
القصص

دفـ.ـنوهم احـ.ـياء … قصة مزرعة المـ.ـوت في السعودية

نبدأ بتفاصيل القصة 👈 : نـ.ـأتـ.ـي لـ.ـقـ.ـصـ.ـتـ.ـنـ.ـا الـ.ـيـ.ـوم و الـ.ـتـ.ـي حـ.ـدثـ.ـت عـ.ـام 2015 م فـ.ـي احـ.ـدى الـ.ـبـ.ـلـ.ـدان الـ.ـعـ.ـربـ.ـيـ.ـة وبـ.ـالـ.ـتـ.ـحـ.ـديـ.ـد فـ.ـي الـ.ـمـ.ـمـ.ـلـ.ـكـ.ـة الـ.ـعـ.ـربـ.ـيـ.ـة الـ.ـسـ.ـعـ.ـوديـ.ـة بـ.ـمـ.ـنـ.ـطـ.ـقـ.ـة الـ.ـصـ.ـفـ.ـوة الـ.ـتـ.ـابـ.ـعـ.ـة لـ.ـمـ.ـحـ.ـافـ.ـظـ.ـة الـ.ـقـ.ـطـ.ـيـ.ـف ،

حـ.ـيـ.ـث كـ.ـان هـ.ـنـ.ـاك احـ.ـد الـ.ـاشـ.ـخـ.ـاص يـ.ـمـ.ـتـ.ـلـ.ـك مـ.ـزرعـ.ـة كـ.ـبـ.ـيـ.ـرة وكـ.ـان صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة يـ.ـود تـ.ـأجـ.ـيـ.ـرهـ.ـا فـ.ـاسـ.ـتـ.ـأجـ.ـرهـ.ـا مـ.ـنـ.ـه شـ.ـخـ.ـص كـ.ـان يـ.ـديـ.ـرهـ.ـا ، وبـ.ـعـ.ـد انـ.ـتـ.ـهـ.ـاء عـ.ـقـ.ـد الـ.ـايـ.ـجـ.ـار قـ.ـرر صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة ان يـ.ـأخـ.ـذ مـ.ـزرعـ.ـتـ.ـه ويـ.ـقـ.ـوم بـ.ـبـ.ـعـ.ـض امـ.ـور الـ.ـصـ.ـيـ.ـانـ.ـة ، حـ.ـيـ.ـث قـ.ـرر ان يـ.ـقـ.ـوم بـ.ـتـ.ـركـ.ـيـ.ـب انـ.ـابـ.ـيـ.ـب خـ.ـاصـ.ـة بـ.ـالـ.ـصـ.ـرف الـ.ـصـ.ـحـ.ـي.

يـ.ـبـ.ـنـ.ـمـ.ـا كـ.ـان صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة يـ.ـقـ.ـوم بـ.ـاعـ.ـمـ.ـال الـ.ـحـ.ـفـ.ـر لـ.ـتـ.ـركـ.ـيـ.ـب انـ.ـابـ.ـيـ.ـب الـ.ـمـ.ـجـ.ـاري تـ.ـفـ.ـاجـ.ـئ بـ.ـوجـ.ـود جـ.ـثـ.ـة مـ.ـدفـ.ـونـ.ـة فـ.ـي مـ.ـزرعـ.ـتـ.ـه ،

عـ.ـلـ.ـى الـ.ـفـ.ـور انـ.ـطـ.ـلـ.ـق صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة الـ.ـى قـ.ـسـ.ـم الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة وقـ.ـام بـ.ـابـ.ـلـ.ـاغـ.ـهـ.ـم عـ.ـن الـ.ـحـ.ـادثـ.ـة ، فـ.ـاتـ.ـت قـ.ـوات الـ.ـامـ.ـن و الـ.ـطـ.ـب الـ.ـشـ.ـرعـ.ـي ، كـ.ـانـ.ـت الـ.ـجـ.ـثـ.ـة بـ.ـدون مـ.ـلـ.ـامـ.ـح ولـ.ـا تـ.ـمـ.ـتـ.ـلـ.ـك اي ارواق او اثـ.ـبـ.ـاتـ.ـات ،

كـ.ـانـ.ـت الـ.ـمـ.ـشـ.ـكـ.ـلـ.ـة الـ.ـاكـ.ـبـ.ـر ان صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة لـ.ـم يـ.ـقـ.ـم بـ.ـتـ.ـأجـ.ـيـ.ـرهـ.ـا لـ.ـشـ.ـخـ.ـص بـ.ـل عـ.ـدة اشـ.ـخـ.ـاص عـ.ـلـ.ـى مـ.ـدار الـ.ـسـ.ـنـ.ـوات الـ.ـمـ.ـاضـ.ـيـ.ـة ، وبـ.ـذلـ.ـك فـ.ـهـ.ـنـ.ـاك الـ.ـعـ.ـديـ.ـد مـ.ـن الـ.ـاشـ.ـخـ.ـاص مـ.ـشـ.ـتـ.ـبـ.ـه بـ.ـانـ.ـهـ.ـم هـ.ـم الـ.ـمـ.ـسـ.ـؤـ.ـولـ.ـون عـ.ـن ذلـ.ـك.

كـ.ـان صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة يـ.ـود فـ.ـي ان يـ.ـنـ.ـتـ.ـهـ.ـي مـ.ـن اعـ.ـمـ.ـال الـ.ـصـ.ـيـ.ـانـ.ـة بـ.ـسـ.ـرعـ.ـة و لـ.ـذلـ.ـك تـ.ـرك الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة تـ.ـقـ.ـوم بـ.ـعـ.ـمـ.ـلـ.ـيـ.ـات الـ.ـتـ.ـحـ.ـري و الـ.ـبـ.ـحـ.ـث

وقـ.ـام هـ.ـذا الـ.ـشـ.ـخـ.ـص بـ.ـاسـ.ـتـ.ـكـ.ـمـ.ـال عـ.ـمـ.ـلـ.ـيـ.ـات الـ.ـحـ.ـفـ.ـر لـ.ـتـ.ـحـ.ـدث الـ.ـمـ.ـفـ.ـاجـ.ـأة الـ.ـاكـ.ـبـ.ـر ، فـ.ـقـ.ـد عـ.ـثـ.ـر صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة عـ.ـلـ.ـى 4 جـ.ـثـ.ـث اخـ.ـرى ،

كـ.ـانـ.ـت هـ.ـذه الـ.ـمـ.ـرة مـ.ـخـ.ـتـ.ـلـ.ـفـ.ـة فـ.ـهـ.ـنـ.ـاك جـ.ـثـ.ـة مـ.ـن الـ.ـجـ.ـثـ.ـث تـ.ـم الـ.ـعـ.ـثـ.ـور بـ.ـيـ.ـن مـ.ـلـ.ـابـ.ـسـ.ـهـ.ـا عـ.ـلـ.ـى اثـ.ـبـ.ـات هـ.ـويـ.ـة بـ.ـالـ.ـاضـ.ـافـ.ـة الـ.ـى خـ.ـاتـ.ـم يـ.ـحـ.ـمـ.ـل اسـ.ـم زوجـ.ـة الـ.ـجـ.ـثـ.ـة.

بـ.ـالـ.ـفـ.ـعـ.ـل بـ.ـعـ.ـد مـ.ـراجـ.ـعـ.ـة الـ.ـبـ.ـيـ.ـانـ.ـات مـ.ـن قـ.ـبـ.ـل الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة تـ.ـم الـ.ـتـ.ـأكـ.ـيـ.ـد عـ.ـلـ.ـى ان الـ.ـاسـ.ـم الـ.ـمـ.ـحـ.ـفـ.ـور عـ.ـلـ.ـى الـ.ـخـ.ـاتـ.ـم هـ.ـو بـ.ـالـ.ـفـ.ـعـ.ـل لـ.ـزوجـ.ـة صـ.ـاحـ.ـب الـ.ـجـ.ـثـ.ـة ،

قـ.ـامـ.ـت الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة بـ.ـالـ.ـقـ.ـاء الـ.ـقـ.ـبـ.ـض عـ.ـلـ.ـى جـ.ـمـ.ـيـ.ـع الـ.ـوافـ.ـديـ.ـن الـ.ـذي كـ.ـانـ.ـت لـ.ـهـ.ـم صـ.ـلـ.ـة بـ.ـهـ.ـذا الـ.ـشـ.ـخـ.ـص الـ.ـمـ.ـيـ.ـت ، ايـ.ـضـ.ـا اكـ.ـتـ.ـشـ.ـف الـ.ـطـ.ـب الـ.ـشـ.ـرعـ.ـي ان الـ.ـجـ.ـثـ.ـث الـ.ـاربـ.ـعـ.ـة الـ.ـاخـ.ـيـ.ـرة قـ.ـد تـ.ـم دفـ.ـنـ.ـهـ.ـم و هـ.ـم عـ.ـلـ.ـى قـ.ـيـ.ـد الـ.ـحـ.ـيـ.ـاة ، وبـ.ـالـ.ـتـ.ـالـ.ـي تـ.ـحـ.ـول الـ.ـمـ.ـوضـ.ـوع الـ.ـى قـ.ـضـ.ـيـ.ـة جـ.ـنـ.ـائـ.ـيـ.ـة.

الـ.ـجـ.ـثـ.ـة الـ.ـخـ.ـامـ.ـسـ.ـة كـ.ـانـ.ـت قـ.ـد تـ.ـعـ.ـرضـ.ـت لـ.ـلـ.ـضـ.ـرب و الـ.ـطـ.ـعـ.ـن قـ.ـبـ.ـل ان يـ.ـتـ.ـم دفـ.ـنـ.ـهـ.ـا و بـ.ـالـ.ـتـ.ـالـ.ـي فـ.ـقـ.ـد تـ.ـم دفـ.ـن هـ.ـذه الـ.ـجـ.ـثـ.ـة وهـ.ـي مـ.ـيـ.ـتـ.ـة ،

بـ.ـعـ.ـدهـ.ـا قـ.ـامـ.ـت الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة بـ.ـالـ.ـقـ.ـاء الـ.ـقـ.ـبـ.ـض عـ.ـلـ.ـى اكـ.ـثـ.ـر مـ.ـن 26 شـ.ـخـ.ـص مـ.ـن الـ.ـجـ.ـنـ.ـسـ.ـيـ.ـة الـ.ـهـ.ـنـ.ـديـ.ـة ، وجـ.ـمـ.ـيـ.ـعـ.ـهـ.ـم لـ.ـهـ.ـم عـ.ـلـ.ـاقـ.ـة بـ.ـالـ.ـجـ.ـثـ.ـث ، الـ.ـغـ.ـريـ.ـب فـ.ـي الـ.ـامـ.ـر ان اصـ.ـحـ.ـاب الـ.ـجـ.ـثـ.ـث كـ.ـانـ.ـوا يـ.ـعـ.ـمـ.ـلـ.ـون فـ.ـي مـ.ـهـ.ـن مـ.ـخـ.ـتـ.ـلـ.ـفـ.ـة فـ.ـمـ.ـا الـ.ـذي جـ.ـمـ.ـعـ.ـهـ.ـم فـ.ـي الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة ؟ هـ.ـذا هـ.ـو الـ.ـلـ.ـغـ.ـز الـ.ـذي كـ.ـانـ.ـت الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة تـ.ـبـ.ـحـ.ـث عـ.ـن اجـ.ـابـ.ـة لـ.ـه.

يـ.ـجـ.ـب ان نـ.ـعـ.ـلـ.ـم ان الـ.ـجـ.ـثـ.ـث الـ.ـخـ.ـمـ.ـسـ.ـة الـ.ـذي تـ.ـم اكـ.ـتـ.ـشـ.ـافـ.ـهـ.ـم فـ.ـي الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة هـ.ـي جـ.ـثـ.ـث لـ.ـاشـ.ـخـ.ـاص هـ.ـنـ.ـديـ.ـيـ.ـن ، مـ.ـنـ.ـهـ.ـم مـ.ـن كـ.ـان يـ.ـعـ.ـمـ.ـل نـ.ـجـ.ـار و آخـ.ـر يـ.ـعـ.ـمـ.ـل بـ.ـمـ.ـحـ.ـال الـ.ـبـ.ـقـ.ـالـ.ـة وهـ.ـكـ.ـذا ، و بـ.ـعـ.ـد اسـ.ـتـ.ـجـ.ـوابـ.ـات و تـ.ـحـ.ـقـ.ـيـ.ـقـ.ـات نـ.ـفـ.ـى جـ.ـمـ.ـيـ.ـع الـ.ـاشـ.ـخـ.ـاص الـ.ـمـ.ـقـ.ـبـ.ـوض عـ.ـلـ.ـيـ.ـهـ.ـم صـ.ـلـ.ـتـ.ـهـ.ـم بـ.ـالـ.ـجـ.ـثـ.ـث ،

حـ.ـيـ.ـث ظـ.ـن الـ.ـهـ.ـنـ.ـود الـ.ـمـ.ـقـ.ـبـ.ـوض عـ.ـلـ.ـيـ.ـهـ.ـم ان اصـ.ـحـ.ـاب هـ.ـؤـ.ـلـ.ـاء الـ.ـجـ.ـثـ.ـث غـ.ـادروا الـ.ـمـ.ـمـ.ـلـ.ـكـ.ـة الـ.ـعـ.ـربـ.ـيـ.ـة الـ.ـسـ.ـعـ.ـوديـ.ـة ، وبـ.ـعـ.ـد تـ.ـحـ.ـريـ.ـات اكـ.ـثـ.ـر و اسـ.ـتـ.ـجـ.ـوابـ.ـات وادلـ.ـة مـ.ـن الـ.ـطـ.ـب الـ.ـشـ.ـرعـ.ـي تـ.ـمـ.ـكـ.ـنـ.ـت الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة اخـ.ـيـ.ـرا مـ.ـن تـ.ـحـ.ـديـ.ـد زمـ.ـن وفـ.ـاة هـ.ـؤـ.ـلـ.ـاء الـ.ـهـ.ـنـ.ـود حـ.ـيـ.ـث كـ.ـان عـ.ـام الـ.ـوفـ.ـاة قـ.ـبـ.ـل 5 سـ.ـنـ.ـوات اي فـ.ـي الـ.ـعـ.ـام 2010 م.

بـ.ـحـ.ـثـ.ـت الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة عـ.ـن الـ.ـشـ.ـخـ.ـص الـ.ـذي قـ.ـام بـ.ـتـ.ـأجـ.ـيـ.ـر الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة فـ.ـي عـ.ـام 2010 م لـ.ـتـ.ـكـ.ـتـ.ـشـ.ـف انـ.ـه مـ.ـواطـ.ـن سـ.ـعـ.ـودي مـ.ـن اهـ.ـل مـ.ـديـ.ـنـ.ـة الـ.ـصـ.ـفـ.ـوة نـ.ـفـ.ـسـ.ـهـ.ـا ، و بـ.ـعـ.ـد الـ.ـقـ.ـاء الـ.ـقـ.ـبـ.ـض عـ.ـلـ.ـيـ.ـه اعـ.ـتـ.ـرف هـ.ـذا الـ.ـشـ.ـخـ.ـص بـ.ـكـ.ـل شـ.ـيء ،

حـ.ـيـ.ـث اعـ.ـتـ.ـرف بـ.ـانـ.ـه كـ.ـان يـ.ـقـ.ـوم بـ.ـتـ.ـأجـ.ـيـ.ـر الـ.ـمـ.ـزرعـ.ـة لـ.ـيـ.ـقـ.ـوم بـ.ـصـ.ـنـ.ـع الـ.ـخـ.ـمـ.ـور بـ.ـهـ.ـا وان هـ.ـؤـ.ـلـ.ـاء الـ.ـخـ.ـمـ.ـسـ.ـة كـ.ـانـ.ـوا يـ.ـعـ.ـمـ.ـلـ.ـون مـ.ـعـ.ـه فـ.ـي صـ.ـنـ.ـع الـ.ـخـ.ـمـ.ـور وبـ.ـيـ.ـعـ.ـهـ.ـا لـ.ـلـ.ـعـ.ـمـ.ـالـ.ـة الـ.ـاجـ.ـنـ.ـبـ.ـيـ.ـة الـ.ـمـ.ـوجـ.ـودة فـ.ـي مـ.ـحـ.ـافـ.ـظـ.ـة الـ.ـقـ.ـطـ.ـيـ.ـف ، وكـ.ـان هـ.ـذا الـ.ـشـ.ـخـ.ـص يـ.ـكـ.ـسـ.ـب الـ.ـكـ.ـثـ.ـيـ.ـر مـ.ـن الـ.ـامـ.ـوال بـ.ـسـ.ـبـ.ـب بـ.ـيـ.ـع الـ.ـخـ.ـمـ.ـور.

اكـ.ـتـ.ـشـ.ـف هـ.ـذا الـ.ـشـ.ـخـ.ـص الـ.ـسـ.ـعـ.ـودي ان هـ.ـؤـ.ـلـ.ـاء الـ.ـخـ.ـمـ.ـسـ.ـة يـ.ـقـ.ـومـ.ـون بـ.ـسـ.ـرقـ.ـتـ.ـه وبـ.ـيـ.ـع حـ.ـصـ.ـة مـ.ـن الـ.ـخـ.ـمـ.ـر لـ.ـمـ.ـصـ.ـلـ.ـحـ.ـتـ.ـهـ.ـم فـ.ـقـ.ـرر مـ.ـعـ.ـاقـ.ـبـ.ـتـ.ـهـ.ـم ،

حـ.ـيـ.ـث قـ.ـام فـ.ـي احـ.ـدى الـ.ـجـ.ـلـ.ـسـ.ـات بـ.ـاسـ.ـتـ.ـدارجـ.ـهـ.ـم وجـ.ـعـ.ـلـ.ـهـ.ـم يـ.ـشـ.ـربـ.ـون الـ.ـكـ.ـثـ.ـيـ.ـر مـ.ـن الـ.ـخـ.ـمـ.ـر حـ.ـتـ.ـى اصـ.ـبـ.ـحـ.ـوا فـ.ـي حـ.ـالـ.ـة سـ.ـكـ.ـر ،

وبـ.ـمـ.ـسـ.ـاعـ.ـدة اثـ.ـنـ.ـيـ.ـن مـ.ـن اقـ.ـاربـ.ـه قـ.ـام هـ.ـذا الـ.ـرجـ.ـل بـ.ـقـ.ـتـ.ـل احـ.ـد الـ.ـعـ.ـمـ.ـال الـ.ـهـ.ـنـ.ـود ، ولـ.ـان الـ.ـبـ.ـاقـ.ـي كـ.ـان فـ.ـي حـ.ـالـ.ـة سـ.ـكـ.ـر خـ.ـائـ.ـريـ.ـن الـ.ـقـ.ـوى قـ.ـام بـ.ـتـ.ـقـ.ـيـ.ـيـ.ـدهـ.ـم و دفـ.ـنـ.ـهـ.ـم احـ.ـيـ.ـاء ، وبـ.ـذلـ.ـك اسـ.ـدل الـ.ـسـ.ـتـ.ـار عـ.ـن قـ.ـضـ.ـيـ.ـة مـ.ـزرعـ.ـة الـ.ـمـ.ـوت.

كـ.ـانـ.ـت هـ.ـذه الـ.ـقـ.ـضـ.ـيـ.ـة قـ.ـضـ.ـيـ.ـة رأي عـ.ـام وشـ.ـغـ.ـلـ.ـت جـ.ـمـ.ـيـ.ـع وسـ.ـائـ.ـل الـ.ـاعـ.ـلـ.ـام ، وبـ.ـعـ.ـد مـ.ـداولـ.ـات فـ.ـي الـ.ـمـ.ـحـ.ـاكـ.ـم تـ.ـم الـ.ـحـ.ـكـ.ـم عـ.ـلـ.ـى هـ.ـذا الـ.ـشـ.ـخـ.ـص الـ.ـسـ.ـعـ.ـودي و اقـ.ـاربـ.ـه الـ.ـاثـ.ـنـ.ـيـ.ـن بـ.ـالـ.ـاعـ.ـدام بـ.ـالـ.ـحـ.ـد ،

كـ.ـمـ.ـا تـ.ـم الـ.ـحـ.ـكـ.ـم ايـ.ـضـ.ـا عـ.ـلـ.ـى ثـ.ـلـ.ـاثـ.ـة مـ.ـن الـ.ـعـ.ـمـ.ـالـ.ـة الـ.ـهـ.ـنـ.ـديـ.ـة الـ.ـمـ.ـوجـ.ـودة فـ.ـي مـ.ـديـ.ـنـ.ـة الـ.ـصـ.ـفـ.ـوة بـ.ـالـ.ـجـ.ـلـ.ـد و الـ.ـسـ.ـجـ.ـن لـ.ـانـ.ـهـ.ـم كـ.ـانـ.ـوا يـ.ـعـ.ـمـ.ـلـ.ـون فـ.ـي بـ.ـيـ.ـع الـ.ـخـ.ـمـ.ـور لـ.ـصـ.ـالـ.ـح هـ.ـذا الـ.ـرجـ.ـل الـ.ـسـ.ـعـ.ـودي ، وانـ.ـتـ.ـهـ.ـت بـ.ـذلـ.ـك احـ.ـداث واحـ.ـدة مـ.ـن اكـ.ـثـ.ـر الـ.ـقـ.ـصـ.ـص غـ.ـمـ.ـوضـ.ـا فـ.ـي تـ.ـاريـ.ـخ الـ.ـمـ.ـمـ.ـلـ.ـكـ.ـة الـ.ـعـ.ـربـ.ـيـ.ـة الـ.ـسـ.ـعـ.ـوديـ.ـة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى